Andens Gåvor del 5

Andens Gåvor del 5

Samtalsfrågor till Andens gåvor del 5  Waldemar predikade om att akta sig för jämförelsens förbannelse och att våga testa? Kan du känna igen dig på något sätt i detta och i så fall hur? Gåvoprojecering var ett utrycks som nämndes i predikan. Har du egen erfarenhet av...
Andens Gåvor del 5

Andens Gåvor del 4

Samtalsfrågor till Andens gåvor del 4 Har du själv haft en upplevelse av att Gud på ett tydligt sätt gripit in i din vardag och liv? Hur reagerade du på det? Har du haft någon upplevelse där Gud inte svarade som du tänkt? Hur reagerade du på det? Mattias nämner fyra...
Andens Gåvor del 5

Andens Gåvor del 3

Samtalsfrågor till Andens gåvor del 3 1. På vilket sätt hjälper Andens Gåvor oss att lära känna Gud mer och växa i tro och Gudsrelation? (UPPÅT) 2. På vilket sätt växer och fördjupas vår församlingsgemenskap och vara relationer när vi lever och använde de Andens Gåvor...
Andens Gåvor del 5

Andens Gåvor del 2

Samtalsfrågor till Andens gåvor del 2 1. Har du kunskap om Andens Gåvor? 1 Kor 12:1 2. Vilka gåvor tror du Gud lagt ner i dig? (Ur boken “Gåvornas 3 färger” av C Schwartz) Konstnärlighet Hantverk Givmildhet Gästfrihet Kunskap Barmhärtighet Musik Organisation...
Andens Gåvor del 5

Andens Gåvor del 1

Samtalsfrågor till Andens gåvor del 1 Vad är din erfarenhet av den Helige Ande och ”öppna paketet” som Waldemar pratade om? Får du positiva eller negativa vibbar av uttrycken ”Bli fylld av Anden” eller ”Andedöpt”?  Vad är din erfarenhet av Andens Gåvor människor du...