Fyra Varningar

Fyra Varningar

Samtalsfrågor till “fyra varningar” 1. Vad innebär den smala vägen tänker du? Tänker ni samma i gruppen?  2. Vad är en falsk profet som Jesus pratar om och varnar för? Och vad tänker ni om de tre kontrollpunkter som Waldemar tog upp, frihet, prövning mot...
Fyra Varningar

Se Klart

Samtalsfrågor till “Att Se Klart” 1. Hur kan vi prata med varandra om våra brister utan att bli dömande? 2. Hur får man förtroende att prata om sånt? 3. Andens frukter växer fram i en gemenskap som följer Jesus, fundera över hur det ser ut när frukterna...
Fyra Varningar

BÖN

Samtalsfrågor till “BÖN” 1. Bön är ju att medvetet vara närvarande i Guds närvaro. Och Jesus säger: ”När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda.” (Matt 6:6) Vad hjälper dig att söka Guds närvaro i det...
Fyra Varningar

försoning

Samtalsfrågor till “försoning” Waldemar predikade att Matt 5:21-48 innehåller sex teman som både är som en målbild som vi aldrig kommer kunna uppnå i oss själva och samtidigt något att sträcka oss efter att leva på det sättet. Hur ser du på den skillnaden?...
Fyra Varningar

Salighet

Samtalsfrågor till “salighet” Vad gör du av fastan? Drar du dig undan något? (upp på berget) Söker du Jesus närhet på något särskilt sätt? (sitta vid hans fötter) Hur relaterar du till de 8 saligprisningarna? Har du tänkt på dem innan och vad de kan betyda...